Βραχυπρόθεσμος περιορισμός των ορίων διακύμανσης στις μετοχές


Νέα μεθοδολογία για τον περιορισμό της αυξημένης ενδοσυνεδριακής μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών με περιορισμένη συναλλακτική αξία, ενέκρινε, σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο αυξημένης μεταβλητότητας μετοχών με μικρή αξία συναλλαγών που παρατηρείται μετά τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σε συνδυασμό με τη γενικότερη υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς αξιών.
Συνεπώς, θα ισχύσει βραχυπρόθεσμος περιορισμός των ορίων διακύμανσης σε μετοχές της Κύριας Αγοράς,  που παρουσιάζουν μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα μικρότερη από 0,01% για περίοδο ενός μηνός.
Ο υπολογισμός θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστοτε μήνα. Η νέα μεθοδολογία θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2012. Αναλυτική περιγραφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστήριου, ως τροποποίηση της απόφασης 22.
24h NewsRoom

Δεν υπάρχουν σχόλια: