Η ακραία στρατηγική

Αλλο ενα άρθρο προσφορα του περιοδικο traders

Πολλές στρατηγικές βασίζονται σε προσεγγίσεις παρακολούθησης τάσης. Εδώ τα προβλήματα προκαλούνται από τις φάσεις όπου οι τιμές τείνουν να μην κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτό ισχύει συχνά και για τις ενδοημερήσιες συναλλαγές όπου δεν συμβαίνει τίποτα για μέρες. Πώς θα σας φαινόταν να μπορούσατε να επωφεληθείτε από κάτι που λαμβάνει χώρα καθημερινά – δηλαδή, από το καθημερινό υψηλό και χαμηλό; Στο ακόλουθο άρθρο θα δούμε πώς μπορεί να είναι μια τέτοια στρατηγική.


» Η μεγάλη πλειονότητα των επενδυτών ασχολείται αποκλειστικά με την παρακολούθηση τάσης σε όλες τις μορφές της. Η επίτευξη επιτυχών συναλλαγών με τις τάσεις σε σταθερή βάση είναι ένας δύσκολος στόχος καθώς οι τιμές δε μετακινούνται συνεχώς προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ΣΜΕ του DAX, μόνο περί το 30% του συνόλου των ημερών συναλλαγών σε ένα έτος αποτελούν ημέρες με τάσεις. Και εξ’ αυτών, υπάρχουν Χ μέρες πώλησης και Χ μέρες αγοράς. Ο εντοπισμός των συγκεκριμένων ημερών όπου οι τιμές αυξάνονται ή μειώνονται από το άνοιγμα έως το κλείσιμο είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για έναν επενδυτή, ο οποίος πρέπει επίσης να έχει αναγνωρίσει από πριν την αντίστοιχη κατεύθυνση.

Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για κατοχύρωση κερδών σε ημερήσια βάση - παραδείγματος χάριν, εφαρμόζοντας τη στρατηγική μέσης επαναφοράς. Η ιδέα πίσω από τη στρατηγική βασίζεται στο γεγονός ότι οι τιμές σημειώνουν ένα υψηλό και ένα χαμηλό κάθε μέρα - αλλά πολύ σπάνια κλείνουν με υψηλό ή χαμηλό. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές απομακρύνονται πάντα από αυτά τα ακραία σημεία και η τιμή κλεισίματος είναι κάπου ενδιάμεσα. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας κερδοφόρας στρατηγικής.
Αλλά πώς μπορείτε να ξέρετε πού θα είναι το υψηλό και το χαμηλό αύριο; Υπάρχει τρόπος για να το γνωρίζετε αυτό εκ των προτέρων; Όχι - επειδή κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Ή μήπως μπορούν; Στατιστικά, τουλάχιστον, μπορεί να προκαθοριστεί πόσο υψηλά ή χαμηλά θα κινηθούν οι τιμές την επόμενη ημέρα. Υπάρχει υψηλός βαθμός πιθανότητας για την υλοποίηση μιας εκ των δυο δυνατοτήτων. Στη συνέχεια θα πρέπει να δράσετε. Το πώς ακριβώς φαίνεται αυτό θα εξηγηθεί αργότερα λεπτομερώς και με απτά παραδείγματα. Τα ακραία σημεία που υπολογίζονται καθημερινά βάσει στατιστικής ορίζονται ως τα στατιστικά εύρη ζώνης. 


Τα πλεονεκτήματα των άκρων
Η ένταση ακολουθείται πάντα από χαλάρωση σύμφωνα με το ρητό «το εκκρεμές επανέρχεται πάντοτε». Όπως σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της ζωής, αυτό ισχύει και για τις μετακινήσεις των τιμών στο χρηματιστήριο. Το πλεονέκτημα των άκρων – δηλαδή, των υψηλών και των χαμηλών - είναι ότι είναι βραχύβια. Αντιθέτως, μια τάση μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλο ένα πλεονέκτημα των άκρων είναι ότι συνήθως εξαφανίζονται πολύ γρήγορα, συχνά από τη μια μέρα στην άλλη. Μια αλλαγή στην τάση, ωστόσο, συνήθως παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Οι εκτελέσεις συναλλαγών σε ακραίες περιοχές προσφέρουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της διαχειρισημότητας του ρίσκου. Ενώ μια ακραία τιμή μπορεί να γίνει και ελαφρώς πιο ακραία, αυτό συνήθως συνοδεύεται από μια προσωρινή απότομη διακοπή. Αντιθέτως, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να «μπλοκαριστεί» μια επένδυση για μια μεγάλη χρονική περίοδο σε μια τάση που εισέρχεται σε πλάγια φάση, να μην αποδώσει και στο τέλος να τερματιστεί με απώλειες. 
Τα στατιστικά εύρη ζώνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δύο τύπους επενδυτών: από scalper και από ακόλουθους τάσης. Οι scalper μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διακύμανση όλων σχεδόν των τιμών γύρω από τα εύρη ζώνης. Οι ακόλουθοι τάσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εύρη ζώνης για μια έγκαιρη είσοδο μέσα στην τάση. 

Ενώ για τους scalper η χρήση του διαγράμματος των πέντε λεπτών έχει νόημα, για τους ακόλουθους τάσης αρκεί το διάγραμμα των 60 λεπτών.

Υπολογισμός
Κλασικά σημεία αλλαγής τάσης για την επόμενη ημέρα υπολογίζονται από το υψηλό, το χαμηλό και την τιμή κλεισίματος. Αλλά η χρήση ενός τέτοιου μείγματος έχει πράγματι νόημα; Δε νομίζουμε ότι έχει και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε έναν διαφορετικό υπολογισμό για αυτήν τη στρατηγική. Σε πρώτη φάση, υπολογίζονται σε καθημερινή βάση μόνο οι διαφορές μεταξύ της έναρξης και του υψηλού ή χαμηλού. Για να αποφύγετε την εξάρτησή σας από μεμονωμένες μέρες και ακραίες τιμές, προτείνεται να υπολογίζετε, ως δεύτερο βήμα, το μέσο όρο αυτών των διαφορών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ημερών. Τέλος, αυτός ο μέσος όρος θα προστεθεί στην τιμή ανοίγματος της τρέχουσας ημέρας συναλλαγών για το άνω στατιστικό εύρος ζώνης και θα αφαιρεθεί για το κάτω εύρος ζώνης. 


Εφαρμογή
Τα προ-υπολογισμένα στατιστικά εύρη ζώνης αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές για την τρέχουσα ημέρα συναλλαγών. Το σκεπτικό τώρα είναι να ανοιχτούν συναλλαγές πώλησης στο άνω στατιστικό εύρος ζώνης και στο κάτω στατιστικό εύρος ζώνης. Αυτό εγείρει το ερώτημα αν πρέπει απλά να εκτελέσετε συναλλαγές στα εύρη ζώνης στα τυφλά ή αν πρέπει να περιμένετε λίγο, δεδομένου ότι οι τιμές κινούνται συχνά ακόμη και πάνω ή κάτω από τα εύρη ζώνης. Πρώτιστα, υπάρχουν δύο κανόνες εκτέλεσης συναλλαγών για αυτό: 

1.    Εάν η απόδοση των τιμών μεριδίων έχει λίγο πολύ εξαντληθεί στο σημάδι του στατιστικού εύρους ζώνης επειδή η μετακίνηση προς αυτό το σημάδι έχει ήδη καλύψει αρκετή απόσταση, το λογικό είναι να ανοίξετε τη συναλλαγή αμέσως μόλις η τιμή αγγίξει το σημάδι του εύρους ζώνης. Ένα παράδειγμα αυτής της περίπτωσης παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1. 
2.    Εάν η αγορά έχει ήδη καλύψει μια ορισμένη απόσταση και έχει διαμορφώσει ένα μικρό εύρος αμέσως πριν από το σημάδι εύρους ζώνης, το λογικό είναι να περιμένετε για λίγο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν τη συμπεριφορά, ξεκινώντας από το επίπεδο που περιγράφεται, η αγορά μπορεί να συνεχίσει και να κάνει υπέρβαση κατά 20 έως 30 pip. Εδώ συνιστάται να εκτελεστεί η συναλλαγή μόνο μετά από κάποια καθυστέρηση. Οι scalper μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπέρβαση για να δοκιμάσουν νέες συναλλαγές στην περίπτωση νέων ακραίων τιμών. Οι ακόλουθοι τάσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την περίπτωση για να εδραιώσουν μια θέση περαιτέρω. Τα διαγράμματα 2 και 3 δείχνουν πώς γίνεται αυτό στην πράξη.


Το κατάλληλο περιβάλλον για τη στρατηγική
Πρώτον, η στρατηγική λειτουργεί καλά σε αγορές με τάσεις όπου οι στήλες ή τα candle υπερκαλύπτονται μεταξύ τους καθημερινά, προκαλώντας συνεχώς την ανάπτυξη νέων ακραίων τιμών μαζί με τις μετακινήσεις επανόδου που ακολουθούν. Δεύτερον, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική σε περιόδους σταθεροποίησης, όπου οι τιμές απλά μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο κι επανέρχονται, δίχως να αναπτύσσεται κάποια τάση.
Ακατάλληλες μέρες για τη στρατηγική είναι εκείνες κατά τις οποίες μπορεί να υπάρξουν αυθόρμητες διακοπές της τάσης ή ξεσπάσματα από μια σταθεροποίηση ή ένα εύρος. Εντός της ημέρας, αυτές οι ημέρες επιδεικνύουν μια πολύ σταθερή συμπεριφορά τάσης και συχνά έχουν τιμές κοντά σε ακραία αξία (χαμηλό ή υψηλό ημέρας). Αρκετά συχνά, οι επόμενες ημέρες ανοίγουν με κενό. Πρέπει επίσης να δίνετε προσοχή σε συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης συναλλαγών όπως, παραδείγματος χάριν, σε ώρες κατά τις οποίες σημαντικά οικονομικά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλή μεταβλητότητα. Εδώ όλα εξαρτώνται από την αναλογία του αντίστοιχου επιπέδου τρεχουσών τιμών προς το στατιστικό εύρος ζώνης κατά τη στιγμή των στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερα να μην εκτελείτε συναλλαγές μέχρι τη δημοσίευση των αριθμών. 


Συμπέρασμα
Τα στατιστικά εύρη ζώνης λειτουργούν εξίσου καλά σε αγορές με τάσεις και σε περιόδους σταθεροποίησης. Υπάρχει υψηλός βαθμός πιθανότητας για επικερδείς συναλλαγές στα επίπεδα τιμών των ευρών ζώνης που υπολογίζονται. Επιπλέον, τα εύρη ζώνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά είτε για αγορά είτε για πώληση – για παράδειγμα, σε μια ανοδική τάση, για μια χαμηλού ρίσκου είσοδο στην κάτω πλευρά στην κατεύθυνση της τάσης ή για αντιστάθμιση του χαρτοφυλακίου σας στην άνω πλευρά. Οι συναλλαγές πρέπει να εκτελούνται με διακριτικό τρόπο επειδή είναι αδύνατο να προβλεφθεί η συμπεριφορά της αγοράς κατά το άγγιγμα των σημαδιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η πλήρης αυτοματοποίηση δεν είναι δυνατή. Αλλά, τουλάχιστον, κατά την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής δεν χρειάζεται να κάθεστε όλη μέρα πίσω από την οθόνη του υπολογιστή - το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κοιτάτε κατά διαστήματα τις αγορές. «


                           

Σχόλια